Vård i hemmet

Vem har rätt till hemtjänst och hur får man det?

Om du bor hemma och behöver hjälp på grund av hälsoproblem kan du ansöka om hemtjänst. En hemtjänstasökan tas emot av en biståndshandläggare som ställning till om du har rätt till hjälp eller inte, och vid ett beviljande meddelar denne ett beslut gällande vilka hemtjänstinsatser som blir aktuella. Hur får man hemtjänst? Alla som anser … Read more

Vad är hemtjänst och vad ingår?

Hemtjänst är ett svenskt begrepp som innebär att din hemkommun bistår med hjälp i ditt hem, så att du kan fortsätta att bo hemma även om din hälsa skulle svikta. Om du blir beviljad hemtjänst kan bland annat städning, inköp, bäddning och matdistribution ingå. Vilka yrkesgrupper återfinns i hemtjänsten? Undersköterskor samt vårdbiträden bistår med de … Read more

Vad kostar hemtjänst?

Du betalar alltid en hemtjänstavgift till kommunen, oavsett om du nyttjar kommunal hemtjänst eller privat hemtjänst som godkänts av kommunen. Maxtaxan för hemtjänst år 2020 motsvarar 2 125 kronor månatligen, och timpriset skiljer sig från aktör till aktör, men brukar motsvara cirka 140 kronor. Vad påverkar din hemtjänstavgift? Timpriset för hemtjänst varierar från kommun till … Read more