Hemtjänstavgift

Vad kostar hemtjänst?

Du betalar alltid en hemtjänstavgift till kommunen, oavsett om du nyttjar kommunal hemtjänst eller privat hemtjänst som godkänts av kommunen. Maxtaxan för hemtjänst år 2020 motsvarar 2 125 kronor månatligen, och timpriset skiljer sig från aktör till aktör, men brukar motsvara cirka 140 kronor. Vad påverkar din hemtjänstavgift? Timpriset för hemtjänst varierar från kommun till … Read more