Phoenix.nu - För dig som vill läsa om hemtjänsten och vården

mouse icon

Vi menar att alla äldre är fantastiska och förtjänar bra vård

Phoenix, eller Fenix, betyder Rinasce piu gloriosa på italienska, som innebär "den reser sig åter, än mer fantastisk". Detta måtto anser jag kan förknippas med hemtjänstarbete, samt denna sida som stort.

De vårdtagare som är i behov av hemtjänst kan bokstavligen ha fallit, och behöva hjälp att återigen ta sig upp. Detta bistår hemtjänstmedarbetarna med, vilket innebär att vårdtagarna har all anledning att återigen känna sig fantastiska.

 

Webbsidans mål

Jag anser att samtliga som arbetar, eller funderar på att ta anställning i hemtjänsten, bör ta del av sidans material. Följande åsikter anser jag är extra viktiga, och dessa förmedlas med tydlighet tack vare sidans artiklar.

 

Webbsidans syfte

Phoenix.se ska bidra med relevant information, främst inom hemtjänstarbete, men även inom sjukvården som stort. Jag anser att flera stora kunskapshål existerar när det kommer till hemtjänstarbete, de löner som är aktuella inom hemtjänstbranschen samt vad man kan förvänta sig som hemtjänstpersonal, både med och utan relevant utbildning.

Dessa hål, och fler, ämnar jag täppa till med hjälp av denna webbsidan. Och då jag har arbetat inom hemtjänsten inom cirka 10 år anser jag att mina kunskaper räcker gott för att jag ska kunna leverera både träffsäkra och informativa artiklar.

 

Många klarar av att arbeta inom hemtjänsten

Så länge du är omtänksam, arbetsam, stresstålig och har en god grundkondition bör du klara av att arbeta inom hemtjänsten. Du bör även ha förmåga att skapa ett bra band med dina kontaktpersoner, som ofta är fem till tio till antalet.

Om du däremot betraktar de som behöver hjälp som ting, dvs. inte tänkande personer, bör du istället ta arbete på en arbetsplats som ställer lägre krav på din empatiska förmåga.

 

Många har rätt till hemtjänst

Somliga äldre tar hjälp av anhöriga för att klara av sin vardag, och vet inte om att de eventuellt kan få hjälp med viktiga sysslor, och mer, via hemtjänsten. Ett av sidans delmål består därför av att upplysa potentiella vårdtagare om att de kan ha rätt till hemtjänst. Webbsidan bistår även med handfasta fakta gällande hur ansökningsprocessen för hemtjänst går till.

 

En hög lön är inte allt

En undersköterska eller ett vårdbiträde som arbetar inom hemtjänsten tjänar mindre än riksgenomsnittet. Du måste därför vara beredd att offra monetär vinning mot känslomässig vinning samt personlig utveckling när du arbetar i hemtjänsten.

 

Sammanfattning

Phoenix.se är en upplysningssajt för vård- och omsorgsfrågor. Här återfinns viktig information som lämpar sig väl för vårdtagare, anhöriga, hemtjänstpersonal samt människor som ämnar arbeta inom hemtjänsten i framtiden.

Nya Inlägg

Vad är kostnaden för intensivvård per dygn?

Man brukar beräkna att kostnaden för intensivvård per dygn är cirka 40 000 kronor. Du som patient betalar dock endast 100 kronor per dygn för din sjukhusvistelse. Intensivvård är mycket…

Jobba inom hemtjänsten utan utbildning

Både vårdbiträden samt undersköterskor kan arbeta som hemtjänstpersonal. Undersköterskorna får oftast utföra mer omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter, likt mer avancerad såromläggning, medan vårdbiträden utan relevant utbildning ofta får utföra enklare arbetsuppgifter likt…

Lön- och inkomststatistik inom hemtjänsten

Ett vårdbiträde som arbetar i hemtjänsten tjänar cirka 25 000 kronor månatligen. Kommunalanställda vårdbiträden tjänar i genomsnitt 24 900 kronor per månad, medan den månadslön som är aktuell för landstingsanställda…

Vad är hemtjänst och vad ingår?

Hemtjänst är ett svenskt begrepp som innebär att din hemkommun bistår med hjälp i ditt hem, så att du kan fortsätta att bo hemma även om din hälsa skulle svikta….

Vad kostar hemtjänst?

Du betalar alltid en hemtjänstavgift till kommunen, oavsett om du nyttjar kommunal hemtjänst eller privat hemtjänst som godkänts av kommunen. Maxtaxan för hemtjänst år 2020 motsvarar 2 125 kronor månatligen,…

Intensivvård – vad är det egentligen?

Intensivvård är en vårdnivå som medger noggrann och avancerad behandling av patienter tack vare specialutbildad personal, högre personaltäthet samt en högteknologisk miljö. På intensivvårdsavdelningar behöver patienterna betydligt mer övervakning i…