Jobba inom hemtjänsten utan utbildning

Både vårdbiträden samt undersköterskor kan arbeta som hemtjänstpersonal. Undersköterskorna får oftast utföra mer omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter, likt mer avancerad såromläggning, medan vårdbiträden utan relevant utbildning ofta får utföra enklare arbetsuppgifter likt städning, inköp, dusch, tillsyn samt matdistribution.

I den här artikeln fokuserar vi helt på vårdbiträdenas arbetsuppgifter, dvs. de arbetsuppgifter som blir aktuella för hemtjänstpersonal som inte har en undersköterskeutbildning.

Arbetsuppgifter inom hemtjänsten

Följande arbetsuppgifter kräver inte en undersköterskeutbildning, som exempelvis Lernia kan bistå med. Då lönen för en undersköterska i regel är högre i jämförelse med ett vårdbiträde inom hemtjänsten bör en undersköterskeutbildning även räknas som lönsam.

Städning: I städning inkluderas i regel dammsugning, våttorkning samt damning. Insatsen beräknas ta cirka 2 timmar, och utförs i regel under en för- eller eftermiddag.

Inköp: Matinköp inkluderar planering av inköpslista, transport till och från mataffären samt varuplockning i affären. Denna insats beräknas ta cirka en timme.

Tillsyn: Många vårdtagare kan känna sig ensamma, och har därför ett ökat behov av närhet. Som en konsekvens av det beviljas många vårdtagare tillsyn, där du i regel pratar med vårdtagaren, eller exempelvis spelar ett brädspel eller fikar. Ett tillsynsbesök varar i regel mellan 30 minuter till två timmar, beroende på vårdtagarens behov.

Sjukgymnastik: Biståndshandläggaren kan bevilja sjukgymnastik-insatser om vårdtagaren är i behov av det. Du som vårdbiträde har i uppgift att motivera vårdtagaren så att denne utför de uppgifter som sjukgymnasten angett i träningsplanen, som i regel finns utskrivet på ett papper.

I många fall behöver du stötta vårdtagaren fysiskt, så att denne klarar av att utföra samtliga uppgifter. Om vårdtagaren inte kan eller inte vill utföra träningsuppgifterna, måste det dokumenteras i vårdplanen, som ofta finns tillgänglig digitalt.

Läs mer: Vårdtagaren kan ha rätt till subventionerad hemtjänst.

Dusch: I denna arbetsuppgift inkluderas bland annat stöttning till och från badrummet, samt hjälp med på- och avklädning. Dusch-insatsen tar i regel en timme, men ibland mer om vårdtagarens hälsotillstånd inte är gott.

Toalettbesök: Om vårdtagaren har svårt att gå på toaletten måste du bistå med stöttning. I många fall bör ett höftband med öglor användas, som stabiliserar vårdtagaren om denne skulle ha balanssvårigheter.

Förflyttningar: Vårdtagare som är helt eller delvis förlamade måste ha hjälp med att sätta sig i sin rullstol. Dessa förflyttningar sker främst med hjälp av en golvlift, samt en sele med två fästningspunkter.

I många fall bistår arbetsgivaren med regelbundna liftutbildningar, då ett felaktigt lyft kan vara skadligt för både personal och vårdtagare. Dödsfall, då otränad personal tappat vårdtagare har förekommit, så du måste alltid försäkra dig om att du klarar av att hantera golvliften ifråga. Om du inte utbildats på ett korrekt sätt bör du vägra att ta dig an denna arbetsuppgift.

Matdistribution: Vårdtagare som inte klarar av att laga mat har rätt till en lunchmåltid som förberetts av ett storkök. Du som vårdbiträde kan få i uppgift att distribuera måltiderna med hjälp av en personbil som din arbetsgivare bistår med.

Matdistributionen inkluderar ofta två medarbetare, så ett körkort är inte ett absolut krav för denna arbetsuppgift. I många fall måste du och din medarbetare lämna över cirka 20 till 35 matlådor inom loppet av en timme. Arbetsuppgiften inkluderar även avhämtning samt återlämnande av värmelådor, som ser till att maten håller rätt temperatur.

Enklare matlagning: På kvällen och på morgonen kan enklare matlagningsuppgifter förekomma, såsom kokning av gröt samt tillredning av smörgåsar. Denna insats tar i regel 30 minuter, och kan kombineras med ett tillsynsbesök.

Stöttning vid ärenden: Vårdtagare som exempelvis behöver besöka optikern eller frisören med jämna mellanrum har rätt att få hjälp med det. Vid denna arbetsuppgift är i regel extra stöttning vid promenaden, eller alternativt stöttning vid rullstolen, aktuell.

I samband med exempelvis ett besök hos fotvården kan en viss väntetid förekomma. Vid dessa tillfällen väntar du ofta på vårdtagaren i väntrummet, eller alternativt hjälper en kollega som behöver stöttning på annat håll.

Larm: Hela personalstyrkan ansvarar för att ta emot och besvara larm, om någon av vårdtagarna signalerat på hjälp med hjälp av sitt trygghetslarm. Larmen inkommer i regel via en mobiltelefon, och vårdtagaren kan oftast kommunicera med dig via trygghetslarmets högtalarfunktion.

I många fall rör trygghetslarmet att en specifik vårdtagare har ramlat, och/eller behöver hjälp att gå på toaletten. Det är därför vanligt att två hemtjänstarbetare besöker en vårdtagare som har larmat, då det inger extra trygghet, samt är en nödvändighet om ett tungt lyft blir aktuellt.

Övriga arbetsuppgifter: Hemtjänstyrket är flexibelt. Under mina 10 år inom yrket har jag bistått med följande arbetsuppgifter, som alla sanktionerats av en biståndshandläggare:

  • Lättare flyttpackning.
  • Rensning av avlopp/byte av packning i vattenlås.
  • Installation av satellit-tv.
  • Transport av hund till djurhem i samband med att vårdtagaren blev inlagd.
  • Enklare till mer avancerade datorbestyr.

Som du märker har många vårdtagare specifika behov, och om inga anhöriga kan, eller är beredda att hjälpa till, är det upp till dig som hemtjänstanställd att bistå med hjälp.

Det är en fantastisk känsla att hjälpa någon som är i behov av extra stöd, och även om lönen inom hemtjänsten inte är överdrivet hög bidrar vårdtagarnas tacksamhet och vänlighet till att hemtjänstarbetet bör ses som både givande samt nödvändigt.

Lämna en kommentar