Kostnad för en privat sjukförsäkring – vad ligger den på?

I Sverige är all nödvändig sjukvård subventionerad av staten. Det är billigt att besöka läkaren, och en operation kostar i regel bara några hundralappar. I många fall tar sjukhuset endast ut en patientavgift på mellan 300 och 500 kronor för ett kirurgiskt ingrepp.

Men det finns även privata sjukförsäkringar i Sverige, och då undrar du säkert: Varför då?

I den här artikeln förklarar vi vad en privat sjukförsäkring är, varför de finns och vem som bör skaffa en sådan. Vi berättar även mer om hur en privat vårdförsäkring kompletterar den offentliga vården, samt vilka typer av sjukförsäkringar som det finns på den svenska marknaden.

 

Vad kostar en sjukförsäkring?

En privat sjukförsäkring kostar i regel mellan 150 och 600 kronor per månad. Den självrisk du betalar kostar ofta på mellan 500 och 2 000 kronor. Tumregeln säger här: Ju fler förmåner och ju mer heltäckande förmånerna är, desto dyrare blir den summa du betalar för sjukförsäkringen.

 

Var köper man en sjukförsäkring?

Om du är medlem i ett fackförbund likt SACO eller TCO kan du köpa till en sjukvårdsförsäkring för cirka 500 kronor månatligen. Det är även vanligt att privata företag förhandlar fram avtal för sjukvårdsförsäkringar för sina anställda. Premien går i detta fall på mellan cirka 300 och 500 kronor.

Du kan även teckna en privat sjukförsäkring av ett fristående försäkringsbolag, likt Gjensidige. Låneportalen Enklare har faktiskt ett samarbete med Gjensidige, där de tillsammans erbjuder sjukvårdsförsäkringar från mellan 150 och 290 kronor per månad.

 

Läs mer: Så mycket är kostnaden för intensivvård per dygn?

 

Kan man låna pengar och ha sjukförsäkring på samma ställe?

Hos Enklare kan du teckna dig för ett samlingslån och en sjukförsäkring på ett och samma ställe. Med ett samlingslån sänker du dina totala kostnader för lån, vilket medför att du i många fall får en kostnadslättnad som gör att sjukförsäkringen inte blir särskilt ekonomiskt betungande.

 

Vem erbjuder vård i Sverige?

I Sverige är det regionsjukhus, länssjukhus, universitetssjukhus samt primärvården som erbjuder offentligt finansierad vård. Det finns även privata vårdgivare, som tillsammans står för cirka 12 % av den vård som utförs. Privat vård finansieras ibland av offentliga medel, främst via skatt.

 

Vem erbjuder vård till personer med sjukförsäkring?

Om en person har tecknat sig för en privat sjukförsäkring har denne nästan alltid rätt till planerad specialistvård i privat regi. Den vård som ges till personer med en sjukvårdsförsäkring kostar cirka 3 miljarder kronor årligen. Personer som inte har en privat sjukförsäkring exkluderas.

Utan en försäkring får du inte ta del av specialistvård i privat regi, om du inte betalar kontant. Du får i stället hålla till godo med offentligt finansierad vård, med en påtaglig risk för långa vårdköer.

 

Är det nödvändigt med privata sjukförsäkringar?

Privata sjukvårdsförsäkringar och privata mottagningar avlastar den offentliga sjukvården. Detta då personer som får privat specialistvård endast får hjälp om de verkligen behöver det. Om personer med privata försäkringar varit oförsäkrade hade de varit i behov av offentlig vård.

 

Så fungerar en sjukvårdsförsäkring – 5 enkla steg

  1. Du tecknar dig för en sjukförsäkring. Som i regel kostar mellan 100 och 500 kronor per månad.
  2. Du ringer till ett vårdplaneringsteam. Som i regel har öppet dygnet runt, vilket är praktiskt om du råkar ut för en skada eller drabbas av en sjukdom.
  3. Teamet beslutar om någon behandling är nödvändig. Om åkomman är allvarlig bokar de in en tid för operation.
  4. Du opereras på en privat vårdinrättning. Du behöver i regel inte vänta många veckor på att få opereras.
  5. Vårdplaneringsteamet följer upp. Du har i många fall rätt till privat rehabilitering och/eller stöd hos psykolog.

 

Vad inkluderas inte i en sjukförsäkring?

Akutvård, palliativ vård (vård i livets slutskede) samt intensivvård inkluderas aldrig i en privat sjukförsäkring. Privata sjukförsäkringar täcker inte heller sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. Utöver detta inkluderas aldrig kosmetiska skönhetsingrepp.

 

Hur länge måste man vänta på en operation om man har en privat sjukförsäkring?

Om du har en privat sjukförsäkring ligger den maximala väntetiden för specialistbesök ofta på 7 dagar. För en operation i privat regi är det i regel en maximal väntetid på mellan 14 och 21 dagar som gäller. Offentlig vård har en maximal väntetid för operation på 90 dagar.

Men som SVD.se förtydligar är det många som blir tvingade att vänta längre än så. Detta då den statliga vårdgarantin på 90 dagar inte alltid uppfylls. Tumregeln säger: Om du har en privat sjukförsäkring får du hjälp snabbare än om du endast har rätt till offentlig specialistvård.

Lämna en kommentar