Arbeta i hemtjänsten

Jobba inom hemtjänsten utan utbildning

Både vårdbiträden samt undersköterskor kan arbeta som hemtjänstpersonal. Undersköterskorna får oftast utföra mer omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter, likt mer avancerad såromläggning, medan vårdbiträden utan relevant utbildning ofta får utföra enklare arbetsuppgifter likt städning, inköp, dusch, tillsyn samt matdistribution. I den här artikeln fokuserar vi helt på vårdbiträdenas arbetsuppgifter, dvs. de arbetsuppgifter som blir aktuella för hemtjänstpersonal som … Read more

Lön- och inkomststatistik inom hemtjänsten

Ett vårdbiträde som arbetar i hemtjänsten tjänar cirka 25 000 kronor månatligen. Kommunalanställda vårdbiträden tjänar i genomsnitt 24 900 kronor per månad, medan den månadslön som är aktuell för landstingsanställda och privatanställda vårdbiträden motsvarar omkring 24 200 respektive 25 500 kronor. Statliga kontra kommunala hemtjänstlöner Hemtjänstpersonal som arbetar för kommunen tjänar i regel 2 % … Read more