Vad är kostnaden för intensivvård per dygn?

Man brukar beräkna att kostnaden för intensivvård per dygn är cirka 40 000 kronor. Du som patient betalar dock endast 100 kronor per dygn för din sjukhusvistelse.

Intensivvård är mycket kostsamt

intensivvårdsavdelningen vårdas de patienter som är mycket sjuka och behöver livsuppehållande vård. Patienterna på IVA, som intensivvårdsavdelningen kallas för, är nedsövda och behöver oftast hjälp med alla kroppens funktioner.

Patienten behöver sondmatas och ha slangar för både dropp och urin. Många patienter som blir inlagda på intensivvårdsavdelningen behöver även hjälp med andningen genom en respirator. En del kan även behöva dialys.

Allt det här är förstås mycket kostsamt, men det som främst gör att kostnaden för intensivvården blir så hög är att patienterna behöver ständig övervakning. Läget kan sväng mycket snabbt och då behöver personal finnas nära till hans för att kunna göra akuta åtgärder.

Alla som ligger nedsövda behöver även hjälp med sjukgymnastik och vändningar för att inte få liggsår. En del patienter ligger nedsövda under en mycket långtid och förlorar då mycket muskelmassa.

Priset per dygn

Man räknar med att en IVA-patient kostar sjukvården cirka 40 000 kronor per dygn, alltså en mycket stor summa. En del patienter ligger endast inlagda på intensivvårdsavdelningen i några timmar eller över en natt, det kan exempelvis vara under en kritisk period efter en mycket svår operation.

En del patienter ligger däremot inlagda under flera veckor. Det kan också ske efter operationer men vanligt är att det beror på att personer varit med om yttre trauma, exempelvis en bilolycka eller liknande. Under coronapandemin har många patienter behövts vårdas på IVA under en lång period.

Med tanke på att endast ett dygn kostar cirka 40 000 kronor blir alltså en behandling som måste pågå i flera veckor extremt dyr och det är inte alls ovanligt att kostnaderna uppgår till flera hundratusen kronor eller närmare en miljon.

Priset för dig som patient

Som tur var har vi mycket subventionerad sjukvård i Sverige och du som patient betalar endast 100 kronor per dygn för din sjukhusvistelse, oavsett vilken vård det är du behöver.

Trots att priset för dig som patient är väldigt lågt kan det såklart bli en större kostnad om du ligger på sjukhus under en längre period, speciellt om du har stort inkomstbortfall på grund av uteblivet arbete. Skulle du ha problem med att betala din sjukhusräkning kan Sambla hjälpa dig med ett prisvärt lån.

En del som har vårdats på intensivvårdsavdelningen blir aldrig riktigt bra igen. En del kan behöva ha hemtjänst en efterföljande period. Även för hemtjänsten betalar du endast en mindre summa än vad det faktiska priset är.

Kostnad för eftervård

Alla patienter som vårdas på IVA behöver eftervård i olika omfattningar. Har en person legat nedsövd länge kommer personen att behöva mycket rehabilitering för att kunna återgå till ett normalt liv.

Det såklart inte att säga exakt vad kostnaden för eftervården blir eftersom det varierar väldigt mycket mellan olika patienter. Men även här talar vi om tusenlappar per dygn, men du som patient betalar som såklart endast 100 kronor per dygn.

Lämna en kommentar