Vem har rätt till hemtjänst och hur får man det?

Om du bor hemma och behöver hjälp på grund av hälsoproblem kan du ansöka om hemtjänst. En hemtjänstasökan tas emot av en biståndshandläggare som ställning till om du har rätt till hjälp eller inte, och vid ett beviljande meddelar denne ett beslut gällande vilka hemtjänstinsatser som blir aktuella.

Hur får man hemtjänst?

Alla som anser sig vara i behov av extra hjälp i hemmet har rätt att ansöka om hemtjänst. Kommunen måste behandla samtliga ansökningar, så du kan vara säker på att dina önskemål utreds.

Mer specifikt måste du skicka din ansökan till din kommuns socialtjänst, varpå en biståndshandläggare gör en objektiv bedömning som inkluderar varför du söker hjälp, vad du klarar av att utföra själv samt vilka sysslor du behöver assistans med.

Biståndshandläggaren måste överväga samtliga av dina önskemål, så vanligtvis blir alla parter nöjda. Men om du skulle bli missnöjd med beslutet kan detta överklagas via domstol.

Den frivilliga bedömningen

Om anhöriga anser att du behöver utökad hjälp i hemmet kan de meddela kommunen om detta genom att ansöka om en frivillig bedömning. En sådan bedömning innebär att din hemkommun kontaktar dig för att prata vidare gällande om du behöver hemtjänst, alternativt fler hemtjänstinsatser.

Detta samtal eller hembesök är frivilligt, och du har alltid rätt att tacka nej till en frivillig  bedömning.

Om du tackar ja till den frivilliga bedömningen, blir beviljad hemtjänst och behöver ha hemtjänst i Stockholm kan Lugn Och Ro i Stockholm vara ett fullgott alternativ. De har ett högt kundomdöme på Google, och en av företagets kunder valt att skriva följande om utföraren ifråga:

 

Dina ansökningsuppgifter är sekretessbelagda

Samtliga av de uppgifter som härrör din hemtjänstansökan är skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Detta integritetsskydd inkluderar även de anteckningar som handläggaren skriver i samband med att din ansökan behandlas.

Mer specifikt kan ingen få reda på huruvida du tar emot hemtjänst eller inte, och om du så önskar kan du kopiera samtliga anteckningar och spara dessa för eget bruk. Detta då sekretessreglerna endast är aktuella för yrkesutövare, och inte dig som hemtjänstkund.

 

Du har rätt till tolkning

Socialtjänsten, och i förlängning din biståndshandläggare, måste ta hänsyn till din språkliga och kulturella bakgrund, vilket innebär att de måste erbjuda individanpassad samt begriplig information som du kan ta del av.

Om du behöver en tolk i samband med att du ansöker om hemtjänst måste kommunen bistå med en sådan. Du behöver inte heller använda en anhörig som tolk. Kommunen rekommenderar i regel att du använder dig av en oberoende tolk, då kulturella och värderingsmässiga skillnader kan innebära att en tolk som du inte känner personligen bör ses som det bästa alternativet.

Din bostad kan behöva anpassas

Om du beviljats hemtjänst och har en funktionsnedsättning kan du vara i behov av hjälpmedel som underlättar vid ditt dagliga liv. Bland dessa hjälpmedel inräknas exempelvis rullstol, rollator samt strumppådragare.

Utöver detta kan en bostadsanpassning bli aktuell. Vanliga bostadsanpassningar består av tröskelborttagning inomhus och/eller en ramp vid bostadens ingång, så att hemtjänstpersonalen kan vara behjälplig vid promenader.

I somliga fall måste du bekosta din bostadsanpassning samt dina hjälpmedel själv, men årskostnaden är lyckligtvis relativt låg. I många fall lämnas dessutom ett kontantbidrag, som täcker hela eller stora delar av din bostadsanpassning.

Lämna en kommentar