Ansökningsprocessen

Vem har rätt till hemtjänst och hur får man det?

Om du bor hemma och behöver hjälp på grund av hälsoproblem kan du ansöka om hemtjänst. En hemtjänstasökan tas emot av en biståndshandläggare som ställning till om du har rätt till hjälp eller inte, och vid ett beviljande meddelar denne ett beslut gällande vilka hemtjänstinsatser som blir aktuella. Hur får man hemtjänst? Alla som anser … Read more