Vård på sjukhus

Vad är kostnaden för intensivvård per dygn?

Man brukar beräkna att kostnaden för intensivvård per dygn är cirka 40 000 kronor. Du som patient betalar dock endast 100 kronor per dygn för din sjukhusvistelse. Intensivvård är mycket kostsamt På intensivvårdsavdelningen vårdas de patienter som är mycket sjuka och behöver livsuppehållande vård. Patienterna på IVA, som intensivvårdsavdelningen kallas för, är nedsövda och behöver … Read more

Intensivvård – vad är det egentligen?

Intensivvård är en vårdnivå som medger noggrann och avancerad behandling av patienter tack vare specialutbildad personal, högre personaltäthet samt en högteknologisk miljö. På intensivvårdsavdelningar behöver patienterna betydligt mer övervakning i jämförelse med andra vårdavdelningar på sjukhuset. Intensivvården är dessutom mycket resurskrävande, då personallag med specialistutbildade läkare, sjuk- och undersköterskor arbetar på dessa typer av avdelningar. … Read more