IVA

Intensivvård – vad är det egentligen?

Intensivvård är en vårdnivå som medger noggrann och avancerad behandling av patienter tack vare specialutbildad personal, högre personaltäthet samt en högteknologisk miljö. På intensivvårdsavdelningar behöver patienterna betydligt mer övervakning i jämförelse med andra vårdavdelningar på sjukhuset. Intensivvården är dessutom mycket resurskrävande, då personallag med specialistutbildade läkare, sjuk- och undersköterskor arbetar på dessa typer av avdelningar. … Read more