Vad är hemtjänst och vad ingår?

Hemtjänst är ett svenskt begrepp som innebär att din hemkommun bistår med hjälp i ditt hem, så att du kan fortsätta att bo hemma även om din hälsa skulle svikta. Om du blir beviljad hemtjänst kan bland annat städning, inköp, bäddning och matdistribution ingå.

Vilka yrkesgrupper återfinns i hemtjänsten?

Undersköterskor samt vårdbiträden bistår med de dagliga stödinsatserna, såsom såromläggning, handling och städning. Utöver detta ingår även sjuksköterskor i arbetslagen, som i sin tur främst ansvarar för medicinhanteringen.

Om din kommun erbjuder enhetliga kläder till den hemtjänstgrupp som bistår dig med hjälp, kan du känna igen dem på ett enklare sätt. I många fall utfärdas även namnbrickor med foto, för att du som tar emot hjälp ska kunna känna sig säker på att endast behörig personal får tillträde till ditt hem.

Vem bestämmer om du har rätt till hjälp?

En biståndshandläggare bestämmer om du har rätt till insatser från hemtjänsten eller inte, samt vad dina eventuella hemtjänstinsatser kostar. Biståndshandläggaren måste i sin tur ta hänsyn till lagar, såsom Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen, för att denne ska kunna utföra ett korrekt samt rättvist beslut.

Vilka insatser erbjuder hemtjänsten?

Om du har behov av medicinsk vård såsom läkemedelsdelgivning och/eller omläggning av sår är det ofta en undersköterska som ombesörjer de behoven. Men innan undersköterskorna kan utföra medicinska uppgifter behöver de en delegation, som ansvarig läkare och/eller sjuksköterska delger dem.

Mer specifikt kan du få hjälp med följande medicinska insatser:

 • Katetrisering samt tömning av katetern.
 • Delgivning av medicin (inklusive fördelning av medicin).
 • Sondmatning.
 • Hjälp med på- och avtagning av stödstrumpor, samt på- och avlindning av ben.

Förutom den medicinska hjälpen kan även dessa stödinsatser ingå:

 • Städning.
 • Inköp.
 • Bäddning.
 • Hjälp med personlig hygien (inklusive dusch).
 • Hjälp vid byte av inkontinensskydd.
 • Matdistribution.
 • Hjälp vid promenader.
 • Ledsagning till exempelvis apotek- eller läkarbesök.

Vad är bäst – privat eller kommunal hemtjänst?

Det finns privata och kommunala hemtjänstutförare, och båda av dessa alternativ tillämpar samma avgiftsmodeller såvida den privata utföraren verkar i din hemkommun. Men även om de båda utförarna oftast inte kan tävla om att erbjuda det lägsta priset existerar ett antal skillnader.

För det första erbjuder många av de privata utförarna tilläggstjänster. För att nämna ett exempel kan en privat hemtjänstutförare erbjuda städhjälp som en hushållsnära tjänst, trots att biståndshandläggaren inte beviljat den insatsen. För det andra kan privata vårdgivare erbjuda en specifik inriktning, såsom en ökad språklig, religiös eller kulturell kompetens.

Din biståndshandläggare är inte skyldig att upplysa dig om samtliga hemtjänstalternativ, men brukar i regel göra det ändå för att du ska kunna jämföra alla alternativ innan du väljer utförare.

För att sammanfatta svaret på rubrikfrågan är den kommunala och privata hemtjänstsektorn likvärdig, även om den privata sektorn oftast erbjuder specifika fördelar som den kommunala hemtjänsten inte kan bistå med.

Vad händer vid resor?

Om du har behov av hemtjänst och ska resa till en annan kommun ska du kontakta din hemkommun i god tid innan din vistelse. Om du gör så tar din kommun kontakt med socialtjänstens mottagningsgrupp, som ser till att du får välja utförare i den stad eller ort du reser till.

Lämna en kommentar