Kommunal hemtjänst

Vad är hemtjänst och vad ingår?

Hemtjänst är ett svenskt begrepp som innebär att din hemkommun bistår med hjälp i ditt hem, så att du kan fortsätta att bo hemma även om din hälsa skulle svikta. Om du blir beviljad hemtjänst kan bland annat städning, inköp, bäddning och matdistribution ingå. Vilka yrkesgrupper återfinns i hemtjänsten? Undersköterskor samt vårdbiträden bistår med de … Read more