Lön- och inkomststatistik inom hemtjänsten

Ett vårdbiträde som arbetar i hemtjänsten tjänar cirka 25 000 kronor månatligen. Kommunalanställda vårdbiträden tjänar i genomsnitt 24 900 kronor per månad, medan den månadslön som är aktuell för landstingsanställda och privatanställda vårdbiträden motsvarar omkring 24 200 respektive 25 500 kronor.

Statliga kontra kommunala hemtjänstlöner

Hemtjänstpersonal som arbetar för kommunen tjänar i regel 2 % mindre i jämförelse med personal som arbetar för en privatägd hemtjänstfirma.

Löneskillnad: Kvinnor kontra män

Enligt den lönestatistik som finns att tillgå tjänar hemtjänstanställda kvinnor marginellt mer i jämförelse med hemtjänstanställda män.

De geografiska löneskillnaderna

Hemtjänstpersonal som arbetar i eller i anslutning till storstadsregioner tjänar cirka 15 % mer i jämförelse med hemtjänstpersonal som arbetar i mellanstora till små regioner.

För att nämna ett relevant exempel tjänar hemtjänstpersonal som arbetar på Gotland, i Örebro och i Dalarna cirka 10 % mindre i jämförelse med hemtjänstarbetande i Stockholm och Göteborg.

Timlön för vårdbiträde inom hemtjänsten

En vanlig timlön för ett vårdbiträde inom hemtjänsten motsvarar ofta 125 till 145 kronor, och en utbildad undersköterska som arbetar i hemtjänsten tjänar ofta 10 till 20 procent mer än ett vårdbiträde. Undersköterskor inom hemtjänsten tjänar cirka 27 000 till 28 000 kronor per månad, och timlönen motsvarar omkring 140 till 160 kronor.

Lägsta- och högstalöner för hemtjänstpersonal

Enligt webbsidor där besökarna själva rapporterar in sina löneuppgifter motsvarar maxlönen för en hemtjänstanställd cirka 32 000 kronor, medan lägstalönen uppges motsvara 23 000 kronor.

Din erfarenhet kan påverka din hemtjänstlön

En nyanställd hemtjänstmedarbetare tjänar i regel 15 % mindre i jämförelse med en hemtjänstanställd som har en arbetslivserfarenhet motsvarande cirka 10 år.

Hemtjänstanställda bör tjäna mer pengar

Medellönen för samtliga yrken i Sverige motsvarar omkring 35 000 kronor enligt Statistiska Centralbyrån, vilket innebär att hemtjänstpersonalens medellön bör ses som ganska blygsam.

Men då Sveriges befolkning åldras i en allt snabbare takt, samt då stora personalavgångar snart blir aktuella, bör konkurrensen om arbetstagare inom hemtjänsten öka vilket bör ge upphov till högre löner.

Lämna en kommentar