Lönevillkor

Lön- och inkomststatistik inom hemtjänsten

Ett vårdbiträde som arbetar i hemtjänsten tjänar cirka 25 000 kronor månatligen. Kommunalanställda vårdbiträden tjänar i genomsnitt 24 900 kronor per månad, medan den månadslön som är aktuell för landstingsanställda och privatanställda vårdbiträden motsvarar omkring 24 200 respektive 25 500 kronor. Statliga kontra kommunala hemtjänstlöner Hemtjänstpersonal som arbetar för kommunen tjänar i regel 2 % … Read more