Arbetsuppgifter

Jobba inom hemtjänsten utan utbildning

Både vårdbiträden samt undersköterskor kan arbeta som hemtjänstpersonal. Undersköterskorna får oftast utföra mer omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter, likt mer avancerad såromläggning, medan vårdbiträden utan relevant utbildning ofta får utföra enklare arbetsuppgifter likt städning, inköp, dusch, tillsyn samt matdistribution. I den här artikeln fokuserar vi helt på vårdbiträdenas arbetsuppgifter, dvs. de arbetsuppgifter som blir aktuella för hemtjänstpersonal som … Read more